1:16 am - Selasa Juni 2, 2020

Daily News 20:19

Membeli Unta Dari Malaikat

Membeli Unta Dari Malaikat

Kisah ini diriwayatkan Ja’far bin Muhammad, yang memiliki sanad dari ayahnya, lalu dari kakeknya. Suatu ketika, cerita kakek Ja’far, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramaLlahu wajhahmengunjungi rumahnya selepas silaturahim kepada Rasulullah. Di rumah itu Ali menjumpai istrinya, Sayyidah... baca yukk »

Kisah Suara Ghoib Dari Langit

Kisah Suara Ghoib Dari Langit

Tamsil cerita di bawah ini sudah cukup masyhur di kalangan pesantren. Dahulu ketika penulis masih di pesantren tidak jarang mendengar cerita hikmah ini, biasanya disampaikan oleh rekan peserta acara kithobahan, jam’iyahan, muhadorohan atau apapun istilah untuk nama kegiatan yang intinya ajang... baca yukk »

Prof Lawrence E Yoseph : Prof Lawrence E...

Prof Lawrence E Yoseph : Prof Lawrence E Yoseph

Encyclopedia Americana menulis : “…Sekiranya orang2 Islam berhenti melaksanakan tawaf ataupun solat di muka bumi ini, niscaya akan terhentilah perputaran bumi kita ini, kerana rotasi dari super konduktor yg berpusat di Hajar Aswad, tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Menurut... baca yukk »

Menegakkan Islam Rahmatan lil Alamin

Menegakkan Islam Rahmatan lil Alamin

Dirjen. Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Esti Handayani, mengatakan semangat Rahmatan Lil ‘Alamin bisa menyelamatkan dunia. Hal tersebut Ia sampaikan dalam konferensi pers kegiatan International Conference on Islamic Scholars (ICIS) di Universitas Islam Negeri (UIN)... baca yukk »

Membeli Unta Dari Malaikat

Kisah ini diriwayatkan Ja’far bin Muhammad, yang memiliki sanad dari ayahnya, lalu dari kakeknya. Suatu ketika, cerita kakek Ja’far, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramaLlahu... baca yukk »

Kisah Suara Ghoib Dari Langit

Tamsil cerita di bawah ini sudah cukup masyhur di kalangan pesantren. Dahulu ketika penulis masih di pesantren tidak jarang mendengar cerita hikmah ini, biasanya disampaikan oleh rekan... baca yukk »

Prof Lawrence E Yoseph : Prof Lawrence E Yoseph

Encyclopedia Americana menulis : “…Sekiranya orang2 Islam berhenti melaksanakan tawaf ataupun solat di muka bumi ini, niscaya akan terhentilah perputaran bumi kita ini, kerana rotasi... baca yukk »

Menegakkan Islam Rahmatan lil Alamin

Dirjen. Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Esti Handayani, mengatakan semangat Rahmatan Lil ‘Alamin bisa menyelamatkan dunia. Hal tersebut Ia sampaikan dalam... baca yukk »

Harapan Ulama Palestina Tentang Indonesia

“Sesungguhnya Allah memilih untuk memberikan kejayaan agamanya ini kepada siapa saja yang dipilihNya diantara hamba-hambaNya. Dia genapkan untuk mereka syarat-syaratnya, lalu Dia muliakan mereka... baca yukk »