AGAR PAHALA PUASA ANDA TERJAGA, MAKA BERPUASALAH DARI DOSA

0
206

AGAR PAHALA PUASA ANDA TERJAGA, MAKA BERPUASALAH DARI DOSA
.
Ibnul Qoyyim -rohimahulloh- mengatakan:
.
“Orang yang berpuasa adalah

orang yang

anggota badannya berpuasa dari dosa-dosa.
.
lisannya berpuasa dari kedustaan, kekejian, dan penipuan.
.
Perutnya berpuasa dari makanan dan minuman.
.
Kemaluannya berpuasa dari tindakan keji.
.
Sehingga bila berbicara; dia tidak berbicara dengan sesuatu yang dapat menodai puasanya, dan apabila berbuat; dia tidak berbuat sesuatu yang dapat merusak puasanya.
.
Sehingga semua perkataannya bermanfaat dan baik, begitu pula amal-amalnya.
.
Dia seperti bau yang dicium oleh orang yang duduk bersama orang yang membawa parfum misik.
.
Begitu pula orang yang duduk bersama orang yang berpuasa,
dia akan mendapatkan manfaat dari duduk bersamanya,
dia juga akan selamat saat duduk bersamanya
dari kata tipuan, kedustaan, kekejian dan kezaliman.
.
Inilah puasa yang disyariatkan,
bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan dan minuman…
.
Jadi, puasa adalah puasanya anggota badan dari dosa dan puasanya perut dari makanan dan minuman.
.
Maka, sebagaimana makanan dan minuman bisa membatalkan puasa dan merusaknya, begitu pula dosa bisa membatalkan pahalanya dan merusak buahnya, sehingga dia seperti orang yang tidak berpuasa”.
.
[Alwabilush Shoyyib, hal 32-32]
.

Tinggalkan Balasan