Mengatur Waktu Saat Pekerjaan Banyak

0
246

Mengatur Waktu Saat Pekerjaan Banyak

Berikut ini beberapa tips yang semoga bisa membantu – setelah kemudahan dari Allah Ta’âla – menyelesaikan pekerjaan yang banyak sehingga semuanya dapat dituntaskan atau sebagaian besar dapat dirampungkan tepat waktu:
1. Selalu memohon pertolongan kepada Allah dalam seluruh urusan.
2. Tulis seluruh pekerjaan (kegiatan) di atas secarik kertas.
3. Cermati semuanya dengan tenang dan seksama.
4. Dahulukan perkara yang betul-betul tidak boleh ditunda.
5. Dahulukan hal yang manfaatnya dirasakan orang lain seperti diminta menengahi percekcokan.
6. Bila seluruh pekerjaan bisa dikerjakan secara berurutan, maka kerjakanlah, seperti menghadiri dua undangan walimah dalam waktu yang hampir bersamaan dengan mendatangi undangan pertama dan diteruskan mendatangi tempat kedua.
7. Bila dapat menyelesaikan banyak keperluan dalam waktu berurutan, maka segeralah untuk menyelesaikannya.
8. Jika pekerjaan kian banyak datang pada waktu bersamaan, sementara waktu sempit, maka mintalah bantuan teman – yang engkau tahu ia suka membantu- untuk meringankan kesibukanmu, asalkan itu tidak menyebabkannya melalaikan hak keluarganya. Atau meminta bantuan kerabat yang kekurangan secara finansial dengan memberinya lembaran uang. Dengan demikian, engkau mendapatkan dua manfaat sekaligus, pekerjaan terbantu dan kerabat mendapat pemasukan.

Sumber : Ummu Fahrian Ida

Tinggalkan Balasan