Susunan Lengkap Pengurus PBNU 2015-2020

0
532

Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi telah diumumkan, Sabtu (22/8) di lantai 8 Gedung PBNU Kramat Raya, Jakarta. Hadir dalam pengumuman resmi ini, Rais Aam PBNU, KH Ma’ruf Amin, Ketum PBNU, KH Said Aqil Siroj, Waketum PBNU, KH Slamet Effendy Yusuf, dan Sekjen PBNU, H A Helmy Faishal Zaini.

Logo-Nu

 

“Susunan pengurus resmi PBNU ini dibentuk berdasarkan keputusan formatur dengan berusaha memadukan tokoh-tokoh NU di berbagai daerah dan generasi muda, baik secara kultural maupun struktural,” ujar Kiai Said Aqil dihadapan para wartawan dari berbagai media.

Berikut susunan lengkap pengurus PBNU masa khidmat 2015-2020 yang terdiri dari Mustasyar (Dewan Penasehat), Pengurus Harian Syuriyah, A’wan (Dewan Pakar), dan Pengurus HarianTanfidziyah.

MUSTASYAR

K.H. Maemun Zubair
Dr. K.H. Ahmad Mustofa Bisri
K.H. Nawawi Abdul Jalil
K.H. Abdul Muchit Muzadi
Prof. Dr. K.H. M. Tholhah Hasan
K.H. Dimyati Rois
K.H. Makhtum Hannan
K.H. Muhtadi Dimyathi
AGH Sanusi Baco
TGH Turmudzi Badruddin (NTB)
K.H. Zaenuddin Djazuli
K.H. Abdurrahman Musthafa (NTT)
K.H. M. Anwar Manshur
K.H. Habib Luthfi bin Yahya
K.H. Sya’roni Ahmadi
K.H. Ahmad Syatibi
K.H. Syukri Unus
Dr. H. M. Jusuf Kalla
Prof. Dr. Chotibul Umam
Prof. Dr. Tengku H. Muslim Ibrahim
K.H. Hasbullah Badawi
K.H. Hasyim Wahid
K.H. Thohir Syarqawi Pinrang
K.H. Hamdan Kholid
K.H. Saifuddin Amsir
K.H. Zubair Muntashor
K.H. Ahmad Basyir
K.H. Ahmad Shodiq
K.H. Mahfud Ridwan
Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, MA
Prof. Dr. H. Machasin, MA
K.H. Adib Rofiuddin Izza
Habib Zein bin Smith
Dr. Ir. H. Awang Faroeq Ishaq

PENGURUS HARIAN SYURIYAH

Rais Aam   : Dr. K.H. Ma’ruf Amin
Wakil Rais Aam : K.H. Miftahul Akhyar
Rais : K.H. Mas Subadar
Rais : K.H. Nurul Huda Djazuli
Rais : K.H. Masdar Farid Mas’udi, M.A.
Rais : K.H. Ahmad Ishomuddin, M.Ag.
Rais : K.H. AR Ibnu Ubaidillah Syatori
Rais : K.H. Dimyati Romli
Rais : K.H. Abdullah Kafabihi Mahrus
Rais : K.H. Khalilurrahman
Rais : K.H. Syarifudin Abdul Ghani
Rais : K.H. Ali Akbar Marbun
Rais : K.H. Subhan Makmun
Rais : K.H. M. Mustofa Aqil Siroj
Rais : K.H. Cholil As’ad Samsul Arifin
Rais : K.H. Idris Hamid
Rais : K.H. Akhmad Said Asrori
Rais : K.H. Abdul Hakim
Rais : Dr. K.H. Zakki Mubarok
Rais : Prof. Dr. Maskuri Abdillah
Rais : K.H. Najib Abdul Qadir

Katib Aam   : K.H. Yahya Cholil Staquf

Katib : K.H. Mujib Qulyubi
Katib : Drs. K.H. Shalahuddin al-Ayyubi, M.Si
Katib : Dr. K.H. Abdul Ghafur Maemun
Katib : K.H. Zulfa Mustahafa
Katib : Dr. H. Asrorun Niam Shaleh
Katib : K.H. Acep Adang Ruchiyat
Katib : K.H. Lukman Hakim Haris
Katib : K.H. Taufiqurrahman Yasin
Katib : K.H. Abdussalam Shohib
Katib : K.H. Zamzami Amin
Katib : Dr. H. Sa’dullah Affandy

A’WAN

K.H. Abun Bunyamin Ruchiat
Drs. K.H. Cholid Mawardi
K.H. TK Bagindo M Letter
Prof. Dr. H. M. Ridlwan Lubis
K.H. Mukhtar Royani
K.H. Abdullah Syarwani, S.H.
K.H. Eep Nuruddin, M.Pdi.
Drs. K.H. Nuruddin Abdurrahman, S.H.
K.H. Ulinnuha Arwani
K.H. Abdul Aziz Khayr Afandi
H. Fauzi Nur
Dr. K.H. Hilmi Muhammadiyah, M.Si
K.H. Maulana Kamal Yusuf
K.H. Ahmad Bagja
KH. Muadz Thohir
K.H. Maimun Ali
H. Imam Mudzakir
H. Ahmad Ridlwan
Drs. H. Taher Hasan
Dra. Hj. Sinta Nuriyah, M.Hum
Dra. Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid
Ny. Hj. Nafisah Sahal Mahfudh
Prof. Dr. Hj. Chuzaimah T. Yanggo
Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, M.A.
Prof. Dr. Hj. Ibtisyaroh, S.H., M.M.
Dr. Hj. Sri Mulyati

PENGURUS HARIAN TANFIDZIYAH

Ketua Umum : Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj, M.A.
Wakil Ketua Umum : Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.

Ketua

: Drs. H. Saifullah Yusuf
: Dr. H. Marsudi Syuhud
: Prof. Dr. M. Nuh, DEA
: Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum Machfoedz, M.Sc.
: Drs. K.H. Abbas Muin, Lc
: Drs. H. M. Imam Aziz
: Drs. H. Farid Wajdi, M.Pd
: Dr. H. Muh. Salim Al-Jufri, M.Sos.I
: K.H. Hasib Wahab
: Dr. H. Hanief Saha Ghafur
: K.H. Abdul Manan Ghani
: K.H. Aizzuddin Abdurrahman, S.H.
: H. Nusron Wahid, S.E., M.SE
: Dr. H. Eman Suryaman
: Robikin Emhas, SH, M.H
: Ir. H. M. Iqbal Sullam
: H. M. Sulton Fatoni, M.Si.

Sekretaris Jenderal : Dr (HC). Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini

Wakil Sekretaris Jenderal

: H. Andi Najmi Fuaidi
: dr. H. Syahrizal Syarif, MPH., Ph.D
: Drs. H. Masduki Baidlowi
: Drs. H. Abdul Mun’im DZ
: Ishfah Abidal Aziz, SHI
: H. Imam Pituduh, SH., MH.
: Ir. Suwadi D. Pranoto
: H. Ulil A. Hadrawi, M.Hum
: H. Muhammad Said Aqil
: Sultonul Huda, M.Si.
: Dr. Aqil Irham
: Heri Haryanto

Bendahara Umum : Dr.–Ing H. Bina Suhendra

Bendahara

: H. Abidin
: H. Bayu Priawan Joko Sutono, S.E., M.BM
: H. Raja Sapta Ervian, SH., M.Hum.
: H. Nurhin
: H. Hafidz Taftazani
: Umarsyah HS
: N.M. Dipo Nusantara Pua Upa

Tinggalkan Balasan