4:45 pm - Rabu Oktober 21, 2020

Tag Archives lawan

Kawan-Lawan sebagai Kaidah Hidup

Tulisan ini tidak semata-mata untuk menakut-nakuti, namun tak lain hanyalah sebuah pernyataan yang penulis alami dalam menjalani kaidah hidup yang penuh warna ini. Tidak ada persahabatan tanpa... baca yukk »