Tag Archives mu’malah

Talangan Haji dalam Pandangan Fiqh Islam (1)

Oleh: KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag. Penulis adalah Sekretaris Syuriah PBNU, aktif mengajar sebagai dosen di Ma’had Aly Situbondo dan Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo. Bagi masyarakat... baca yukk »