2:25 am - Selasa Oktober 27, 2020

Tag Archives Teladan Abadi bagi Hamba yang Diuji

Teladan Abadi bagi Hamba yang Diuji

Lelaki itu berasal dari keturunan yang baik. Ayahnya adalah Zarih bin Amush yang nasabnya sambung-menyambung sampai kepada Ishaq bin Ibrahim, Nabiyullah yang dimuliakan. Namanya diabadikan dalam... baca yukk »