3:48 pm - Senin September 21, 2020

Tag Archives Ziarah Kubur Bagi Wanita

Ziarah Kubur Bagi Wanita

Hukum Ziarah Kubur Bagi Wanita Dalam masalah ini memang ditemukan 2 riwayat hadis yang seolah di satu sisi Rasulullah memperbolehkan ziarah kubur, dan di sisi lain Rasulullah melarangnya. Dari sini... baca yukk »