“Apakah mungkin seorang mukmin berdusta?

0
356

“Apakah mungkin seorang mukmin berdusta?

Kejujuran adalah tanda bukti keimanan…

Orang mukmin pasti jujur…

Kalau tidak jujur, keimanannya sedang terserang penyakit kemunafikan..

Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam

“Apakah mungkin seorang mukmin itu kikir?”

Rasul Shalallahu ‘alaihi wasalam menjawab: “Mungkin saja.”

Sahabat bertanya lagi: “Apakah mungkin seorang mukmin bersifat pengecut?”

Rasul menjawab: “Mungkin saja.”

Sahabat bertanya lagi, “Apakah mungkin seorang mukmin berdusta?

” Rasulullah menjawab: “Tidak.”

(HR Imam Malik dalam kitab al Muwaththo’)

Inti hadis ini menegaskan, seorang mukmin tidak mungkin melakukan kebohongan.

Kejujuran adalah pangkal semua perbuatan baik manusia.

Tidak ada perbuatan dan ucapan baik kecuali kejujuranlah yang mendasarinya.

Oleh sebab itu, Allah menyuruh orang-orang mukmin agar selalu berkata benar dan jujur.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur/benar.”

(al-Ahzab [33]: 70).

Rasulullah bersabda:

“Kamu sekalian wajib jujur karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga.”

(HR Ahmad, Muslim, at-Turmuzi, Ibnu Hibban)

Kejujuranlah yang menjadikan Ka’b bin Malik mendapat ampunan langsung dari langit sebagaimana Allah jelaskan dalam surah at-Taubah.

Kejujuranlah yang menyelamatkan bahtera kebahagiaan keluarga dan kejujuran pulalah yang menyelamatkan seorang Muslim dari siksa api neraka di kemudian hari.

Kejujuran adalah tiang agama, sendi akhlak, dan pokok kemanusiaan manusia. Tanpa kejujuran, agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia.

Di sinilah urgensinya kejujuran bagi kehidupan.

Rasulullah pernah bersabda, “Tetap berpegang eratlah pada kejujuran.
Walau kamu seakan melihat kehancuran dalam berpegang teguh pada kejujuran, tapi yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan.”

(HR Abu Dunya)

Ada tiga tingkatan kejujuran:

Pertama, kejujuran dalam ucapan,

yaitu kesesuaian ucapan dengan realitas.

(lihat ash-Shaff [61]: 2 dan al-Ahzab [33]: 70).

Kedua, kejujuran dalam perbuatan,

yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan.

Ketiga, kejujuran dalam niat,

yaitu kejujuran tingkat tinggi di mana ucapan dan perbuatan semuanya hanya untuk Allah Ta’ala

Seorang mukmin tidak cukup hanya jujur dalam ucapan dan perbuatan, tapi harus jujur dalam niat sehingga semua ucapannya, perbuatannya, kebijakannya, dan keputusannya harus didasarkan atas tujuan mencari mardlotillah.

Kejujuran inilah yang mendorong Umar bin Khattab memiliki tanggung jawab luar biasa dalam memerintah khilafah Islamiyah sehingga pernah berkata:

“Seandainya ada seekor keledai terperosok di Baghdad (padahal beliau berada di Madinah), pasti Umar akan ditanya kelak: “Mengapa tidak kau ratakan jalan untuknya?”

Bangsa yang tak henti-hentinya diterpa musibah dan krisis sangat membutuhkan manusia-manusia jujur, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun niat.

Wallahu a’lam bish shawwab…

Zaman sekarang JUJUR itu MAHAL!

Sumber : Ummu Fahrian Ida

Tinggalkan Balasan